Kontakti

Rasim Memagić

Izvršni direktor
rasim.almaras@gmail.com

Asmir Numanović

Direktor prodaje i marketinga
asmir.numanovic@alma-ras.com

Sedina Memagić

Manager maloprodaje
sedina.memagic@gmail.com

Drozak Anel

Rukovodilac komercijalne službe
anel.drozak@alma-ras.com

Nermina Memagić

Asortiman Manager
nermina.memagic@alma-ras.com

Amela Begić Aljović

Brand Manager
amela.aljovic@alma-ras.com

Amer Pašić

Marketing Manager
amer.pasic@alma-ras.com

Alma Ras d.o.o.

Olovske Luke b.b.
71340 Olovo
BiH

tel:
032 828 240

fax: 032 828 241
ID: 4218032600000
SARAJEVO: 033 652 481

 

Kolona 3a Kolona 3b